Mærsk Supply Service

Med en kreativ løsning har vi med en video kunnet beskrive vores sikkerhedsprocedure bedre end med 1.000 ord.

- Søren Eliasen, H&S Manager, Marine Safety & Compliance,

Mærsk

Udfordringen

Der er stor fokus på sikkerhed inden for olieudvinding og offshore-industrien. Til sin interne globale sikkerhedsdag ønskede Maersk Supply Service at fremvise en film, der skulle sætte fokus på den enkelte medarbejders ret og forpligtelse til at stoppe arbejdet, når der opstår en potentiel farlig situation på borerigge og forsyningsskibe.

Løsningen

Minuskel udviklede idé og story board til en ’speed drawing’-film om sikkerhed for medarbejdere på Maersk Drillings borerigge og Maersk Supply Service forsyningsskibe. Filmen er illustreret af Minuskels egen illustrator, Rune Johansen.

Resultatet

Filmen har bidraget til at fastholde fokus på sikkerhed og stoppe arbejdet, hvis der opstår en potentiel farlig situation, og dermed minimeret skader på personer, miljø og materiel.

Vil du vide mere?

Kontakt Anette Lausch, Senior projektleder
anette@minuskel.dk
5154 9020