Hos Minuskel brænder vi for at hjælpe dine kunder med at finde hjem – også selvom de hjem måske ikke findes endnu. Qua vores daglige arbejde med forskellige kundegrupper samt vores mangeårige erfaring i segmentet, har vi opnået bred indsigt i den moderne boligkøbers ønsker/drømme og behov, som med fordel kan bidrage til succes i netop dit projekt.

- Jimmys Mørup, Adm. direktør,

Minuskel

Bellakvarter

Kunde: home og Solstra Capital Partner
Projekt: Bellakvarter, 1. etape med ca. 100 boliger
Udført: Overordnet kommunikationskoncept, projektsite m. isometri, brochurer, coffeetablebook, annoncer,
byggepladsskilt, områdekort, div. merchandise

Teglporten

Kunde: home
Projekt: Teglporten, ca. 200 lejligheder
Udført: Projektsite med isometri

Westcoastpark

Kunde: home
Projekt: Westcoast Park, ca. 200 lejligheder
Udført: Projektsite med isometri, plantegninger

Tagkronen

Kunde: home
Projekt: Tagkronen, ca. 150 lejligheder
Udført: Projektsite med isometri

Salomonspalæ

Kunde: Domis Ejendomme
Projekt: Salomons Palæ, 47 lejligheder
Udført: Overordnet kommunikationskoncept, navn, logo, projektsite m. isometri,
visualiseringer, plantegninger,
annonce, brochure

Risskov Brynet

Kunde: Domis Ejendomme
Projekt: Risskov Brynet, ca. 300 lejligheder
Udført: Overordnet kommunikationskoncept, payoff,
projektsite m. isometri, SoMe, visualiseringer,
områdekort, brochure, byggepladsskilt, plantegninger

Kongeskrænten

Kunde: KONstruct og Nybolig
Projekt: Kongeskrænten, ca. 70 rækkehuse
Udført: Overordnet kommunikationskoncept, logo, payoff,
projektsite m. isometri, plantegninger, visualiseringer, beregningsværktøj, droneoptagelser, video, oversigtskort, brochure, annonce, byggepladsskilt

Teglgårdshaven

Kunde: UTF-Holding
Projekt: Teglgårdshaven, 25 rækkehuse
Udført: Kommunikationskoncept, logo, payoff, projektsite m. isometri, plantegninger, visualiseringer, oversigtskort, brochure, byggepladsskilt

Krygerhus

Kunde: Nybolig
Projekt: Krygerhus, ca. 20 lejligheder
Udført: Landingpage

Åbyen

Kunde: CEJ Ejendomme
Projekt: Åbyen, ca. 200 lejligheder
Udført: Projektsite m. isometri

Bøgholm

Kunde: CEJ Ejendomme
Projekt: Bøgholm, ca. 200 lejligheder
Udført: Projektsite m. isometri, plantegninger, fotooptagelser

Frederiksplads

Kunde: Domis Ejendomme
Projekt: Frederiksplads, ca 150 lejligheder
Udført: Projektsalgsbrochure, fotooptagelser

Nybolig

Kunde: Nybolig Erhverv
Projekt: Nærheden, 12 familiehuse
Udført: Indsalgsmateriale

Nicolinehus

Kunde: danbolig
Projekt: Nicolinehus, ca. 200 lejligheder
Udført: Indsalgsbrochure

Vores proces

(Proces, skaleres, efter projektets omfang.)

Møde

Personligt, indledende møde med fx. mægler, bygherre eller ingeniør omkring det konkrete projekt, målgruppen, forventninger, mv. Mulighed for forretningsmæssig og strategisk sparring.

Indsalgsmateriale

Mæglers projektvurdering i forbindelse med dennes indsalg overfor bygherre, ofte i forbindelse med licitation. Der udarbejdes typisk en brochure indeholdende vurdering af kundegrundlag, prissætning, målgruppebeskrivelse, salgs- og markedsføringsplan.

Deltagelse i møde med bygherre

Tilbud om deltagelse i møde med mægler, investor og/eller bygherre med henblik på optimering af markedsføring og strategisk indsats overfor slutbruger. Mål og midler defineres.

Opsamling/rollefordeling

De-brief indeholdende aftalegrundlag og salgsstrategi vedr. kommende proces. Præcisering af rollefordeling i forhold til varetagelse af samlet eller delvis projektledelse med involverede parter, fx mægler, bygherre, arkitekt, ingeniør, trykkeri, fotograf, 3D- og VR-folk. Overordnet prisestimat og p-plan aftale.

Konceptudvikling/kreativt oplæg

Skabe overordnet og modtagervendt kommunikationsfundament, herunder kreativt koncept med udgangspunkt i målgruppe og dennes foretrukne medievalg, beliggenhed, særkender samt tanker for byggeriet og dets omgivelser. Oplægget kan indeholde værdiladet navn til projektet, logo og payoff samt anbefalinger til brug af fonte, farver, billedstil, mv. Oplægget indeholder anbefaling til både analoge og digitale medier.

Præsentation og godkendelse af konceptet

Præsentation hos kunde eller Minuskel af anbefalet koncept. Herefter eventuelle justeringer og endelig godkendelse af overordnet koncept.
Præsentationen kan indeholde forslag til idékatalog til relevante markedsføringsaktiviteter.

Præcisering af omfang, pris og p-plan

Med udgangspunkt i godkendt koncept præciseres det konkrete omfang i forhold til udarbejdelse af elementer, herunder brug af kvalificerede samarsamarbejdspartnere så som fotografer, droneoptagelser og trykkeri.
Plantegninger, visualiseringer og isometrier samt boligvælger udarbejdes altid inhouse. Det betyder, at vi bedre kan tænke alle elementer i sammenhæng samt bevare muligheden for at tilrette løbende og med den nødvendige fleksibilitet.
Der udarbejdes en konkret produktionsplan samt budget.
Her gøres opmærksom på, at kunder aldrig modtager en faktura fra Minuskel uden kunden har modtaget og godkendt forudgående budget.

Udrulning af koncept

Projektstyring, koordinering og eksekvering vedr. færdiggørelse af trykt materiale, web og sociale medier inkl. statusmøder i det omfang det måtte være nødvendigt.

Levering

Levering af trykt materiale, web og sociale medier iht. aftalte deadlines og budgetter.

Evaluering/Monitorering

Evaluering på proces og produkt.
Løbende monitorering på effekten af de foreslåede markedsføringsaktiviter kontra budget og målsætning.

Projektsalgsaktiviteter

• Website
• Droneoptagelser
• Annoncer
• Boligvælger / isometri
• Plantegninger
• Tekstudarbejdelse
• AR & VR
• Byggepladsskilt
• Interviews
• 3D visualiseringer
• Oversigtskort
• Animationer
• Brochurer
• Øvrige salgsfremmende aktiviteter

Vil du vide mere?

Kontakt Anette Lausch, Daglig leder / Seniorprojektleder
anette@minuskel.dk
8730 8562
5154 9020