Rationel
Drevet af detaljen

Vi har defineret et potentiale og skabt en unik position med tydeligt afsæt i Rationels DNA. Det skaber en klar differentiering i et marked præget af generisk kommunikation. Vi har især arbejdet med kvalitativ metode og Blue Ocean Strategy.

Rationel har fået en stolthed over deres detaljeblik, som før blev taget for givet som en naturlighed. Vi viste dem deres unikke træk og gav dem værktøjer til at agere efter i fremtiden.

Ud fra positionen har vi revitaliseret den visuelle identitet, skrevet brand stories og lagt brand- og kommunikationsstrategien.

Brand elementer

Eksempler på bærende brandelementer baseret på kontaktpunkter, hvor målgrupperne oplever og interagerer med Rationel-brandet.

Valget af de bærende brand elementer er truffet på baggrund af indsigter om særlige occasions og touchpoints. Det er her, de vigtigste beslutningspunkter, hvor vi flyver under reklameradaren ved at lave anderledes tiltag.

Film og videobrochure

Rationels medarbejdere er drevet af detaljen 24/7, og netop denne passionerede tilgang fik vi frem på film. Målet var at skabe awareness om det unikke ved Rationels detaljefokus og introducere den nye position for medarbejdere og kunder.

Kunderne har modtaget filmen i en særlig videobrochure, der kombinerer det trykte og det digitale medie i en opsigtsvækkende løsning.

Servietter, kopper og certifikat

Som et særligt indsigtsbaseret mødested har Rationel sponsoreret kopper og servietter til et "kaffehjørne", hvor tømrere, sælgere og slutbrugere mødes. Det er her, Rationel kan hjælpe sine kunder. Et mindre element med stor effekt er certifikater til salgspersonale, som er uddannede "vinduesspecialister" på Rationels vinduesskole. Herved tager Rationel ejerskab af salgskontorerne i tømmerhandlerne på en subtil måde.

Butiksudstilling

En stærk branding med et "shop in shop" koncept med salgsmateriale placeret på alt fra specialdesignede reoler til tekst direkte på produkterne for at fremhæve relevante produktdetaljer.

Vifte

Vi har kogt kompleksiteten ind til ”vifter” med letfordøjelige budskaber henvendt til de respektive målgrupper. Fagmanden får mere faginfo, mens slutbrugerne får præsenteret relevante salgsargumenter.

Katalog og prisliste

Kommunikationen i inspirationskataloget og prislisten er blevet målrettet modtagerne, udtrykket er allignet med den nye position og content er opdateret. Vi har introduceret produktpakker, der reducerer kompleksiteten i vindueskøbet væsentligt. Det har gjort beslutningsprocessen lettere for slutkunderne, og salgspotentialet større i tømrerhandlerne.

Launch

Der er store ambitioner for den nye position, og derfor er det afgørende, at alle niveauer af organisationen er præsenteret for brand positionen, de bagvedliggende strategi og den fremadrettede tilgang til markedsføring. Det præsenterede vi for alle til et gennemført launch - og kick off event.

En del af dette var en lanceringsfilm med udvalgte medarbejderes syn på "drevet af detaljen" og et personligt manifest, hvor ”drevet af detaljen” blev foldet ud. Launchen styrkede den interne stolthed og gav hurtigt buy in på den nye position.

Den lille grønne og forstørrelsesglas

Et manifest formidler brand story til medarbejdere og højner stolthedsfølelsen. Et personligt eksempler og navngivet eksemplar blev udleveret til alle medarbejdere.

Første touch point til medarbejdere var en invitation til launch event sendt ud sammen med en lup. Målet er at skabe nysgerrighed med de helt små elementer som luppen, der manifesterer Rationels detaljesans.

Messeudstilling

En revitalisering af messeudstillingen med ny visuel stil, styr på detaljen helt ned til kaffeoplevelsen og specialdesignede møbler og ikke mindst et værksted, hvor besøgende kan prøve kræfter med produkterne og mærke, hvor let det er at montere et Rationel produkt. Udover at ”sparke dæk” blev messegæsterne involveret med konkurrencemateriale.
Minuskel og Brand New Day har samarbejdet tæt om opgaveløsningen.

Film

Rationels medarbejdere er drevet af detaljen 24/7, og netop denne passionerede tilgang fik vi frem på film. Målet var at skabe awareness om det unikke ved Rationels detaljefokus og introducere den nye position for medarbejdere og kunder.

Kunderne har modtaget filmen i en særlig videobrochure, der kombinerer det trykte og det digitale medie i en opsigtsvækkende løsning.

Udfordringen

Rationel har længe arbejdet strategisk med at optimere kundefokus ved at fokusere på kunderejser og integrere en ”udefra og ind”– tilgang, så alle led i kæden kan få endnu større succes. Derfor skulle positionen og kommunikationen modsvare denne kundecentrerede tilgang.

Løsningen

Vi har skabt en unik kundedrevet position med intelligente touch points på tværs af værdikæden og stærkt medarbejderengagement. Det inkluderer alt fra udviklingen af en overordnet positioneringsstrategi til eksekvering. Omdrejningspunktet for den samlede indsats er ”Drevet af detaljen”, som er Rationels nye tag line baseret på deres unikke ”why”.

 • Markeds- og konkurrentanalyse
 • Positionerings- og brand strategi
 • Position og tag line
 • Brand story
 • Revitaliseret corporate visual identity
 • Kommunikationsstrategi
 • Kampagneplan
 • Intern og ekstern kommunikation
 • Launch – og kick off event
 • Nye koncepter for udstillinger, messer og annoncer.
 • Workshops

Resultatet

Den unikke position matcher Rationel og rammer målgrupperne på en relevant måde. Derudover er det stærkeste resultat, at medarbejdernes accept og ejerskab af den nye fælles identitet har skabt en forenet og selvsikker organisation, der møder sine kunder med en klar og tydelig kommunikation af fordelene ved at vælge Rationel. Derudover har vi i samarbejde med Rationel skabt:

 • Kompetitiv differentiering
 • Styrket og konsistent markedsposition
 • Kundeorienteret kommunikation på tværs af kontaktpunkter
 • Optimalt understøttede salgsindsatser
 • Styrkede kunderelationer
 • Øget internt ejerskab og stolthedsfølelse

Vil du vide mere?

Kontakt Jimmy Mørup, Direktør
jimmy@minuskel.dk
4076 8417